ברוכים הבאים לאתר הבית של האנגר הרהיטים

אתר לקנייה ישירה בחנות והן באופן וירטואלי דרך האתר של מוצרי החברה

. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ואשר מהווים הסכם מחייב בין המשתמש/לקוח לבין מפעילת האתר ומשכך מהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה, אלא אם צוין אחרת בדף המוצר/הזמנה שבוצעה. כל המשתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם, לרבות מדיניות הפרטיות. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או או כל טלפון סלולארי או כל מכשיר תקשורת אחר . כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

כללים:

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
כל המשתמש והמבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ובתנאי שהמתכונת החדשה תפורסם באתר לעיני כלל המשתמשים.
רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה בכדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
כל המחירים באתר נקובים בש"ח. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה או דרישה בשל כך. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה כולו ואשר כולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי וקבלת אישור לתקינות התשלום.
הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף או לשנות, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך
בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל במידה וננטש/נשכח, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה. לתשומת לב: יתכן שאם התחלת בביצוע הזמנה ולא השלמת אותה, פרטי הזמנתך לא יישמרו בסל הקניות ולא יוצגו בפניך בעת ביקורך הבא באתר.
בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר בהתאם למדיניות שתפורסם בדף המוצר. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם בפועל לאחר הנחה.
לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל או בטלפון
16.הזמנת בדים תלויה בקיומם במלאי היבואן, במידה ואזל, יקבל הלקוח הודעה תוך 10 ימי עבודה למועד אספקה חילופי לבחירת בד אחר.

אין החברה אחראית לגובה תשלום הריבית הנגבה ע"י חברות כרטיסי האשראי בעסקאות קרדיט -הסדר תשלום שכזה הינו בין הלקוח לחברת האשראי בלבד.
18.הלקוח מצהיר בזאת כי בדק את כדאיות הרכישה וביצע אותה על דעתו ובהסכמה מלאה לכל התנאים המובאים בתקנון זה אשר מהווה הסכם ותקנון כאחד.

19.הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי הטופס הדיגיטלי המופיע באתר ואשר מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. ע"פ חוק, הלקוח אינו חייב למסור את הפרטים האישיים המבוקשים, אולם החברה לא תוכל לטפל בהזמנת הלקוח בלעדיהם,

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלו. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ולאחר אישור ההזמנה ע״י חברת האשראי, תישלח הודעה ללקוח שהעסקה אכן אושרה.

פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לתקינות ההזמנה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך ויתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

* אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצעים מוגבלת לפריט אחד ללקוח.

ביטול הזמנה:

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמא 1981 (להלן: החוק).

ביטול הזמנה ע"י לקוח, לפני מועד מסירת המוצרים לחזקתו, יעשה לאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת. עם ביטול המוצר יחויב הלקוח בסך של 5% מערך המוצר או ב – 100 ש"ח, הנמוך מבינהם, ותשלום נוסף במידה ונעשה בכרטיס אשראי ו/או שיקים בגין דמי מסלקה לביטול עסקת אשראי/ שיקים ו/או הודעה לבנק ו/או החזרת המחאה וכיו"ב, ע"פ דמי הסליקה ודמי הטיפול שנגבו ע"י חב' האשראי /הבנק בפועל.

ביטול ההזמנה, לאחר מסירת המוצרים, תתאפשר תוך 14 ימים בלבד מקבלתם ע"י הלקוח ולאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת והמוצרים תקינים, באריזתם המקורית, לא נעשתה כל פעולת הרכבה בבית הלקוח ונמצאים במקום אליו סופקו בלבד. עם קבלת ההודעה, הלקוח יאפשר לנציג החברה לבחון את תקינות המוצרים, ובמידה ויימצא כי נעשה במוצרים שימוש ו/או המוצר פגום בדרך כלשהי ו/או המוצר אינו באריזתו המקורית – לא תתאפשר ללקוח ביטול העסקה והחזרת המוצרים לחברה. עם ביטול המוצרים יחויב הלקוח בדמי ביטול כמצוין לעיל. למען הסר ספק, החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בקבלת החלטה בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.

:

המחיר ששולם אינו כולל את מחיר ההובלה אשר פורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה, באף מקרה החברה לא תישא בתשלום ההובלה.

הובלת המוצרים לבית הלקוח תבוצע ע"י מוביל חיצוני עצמאי שאינו עובד החברה או מוביל מועם היצרנים. על הלקוח להסדיר את התשלומים עם מוביל זה בנפרד. החברה לא נושאת בגביית תשלום עבור הובלה מאת הלקוח.

עלות ההובלה תשולם למוביל החיצוני במעמד האספקה ע"פ מחירון ההובלה שפורסם באתר בעת ביצוע הרכישה/הזמנה.

תוספת להובלה במדרגות – 50 ש"ח לפריט מקומה ג' ומעלה.

על הלקוח חלה חובת בדיקת אפשרות הכנסת המוצרים לביתו בדרך מקובלת וסבירה. במידה ונדרשת הזמנת מנוף, יחול בגינו תשלום נוסף על הלקוח. יודגש ויובהר כי המוביל והחברה לא יהיו אחראים בשום מקרה לבדיקת אופן ואפשרות הכנסת המוצרים לבית הלקוח אך יחד עם זאת יסייעו ככל שניתן הן ביעוץ, הן בהזמנת מנוף ככל שיידרש והן בכלל.

מועד האספקה שנקבע בעת ההזמנה הינו משוער ויבוצע אך ורק לאחר פירעון התשלום.

החברה לא תישא באחריות לעיכובים שנוצרו עקב גורמים שאינם בשליטתה, כגון: בעקבות שביתות ואי סדרים בנמלי הים ובחברת השילוח הבינ"ל. כמו כן, לא תישא החברה באחריות לעיכובים שנוצרו עקב תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ואשר עלולים לפגוע בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

על הלקוח לבדוק את המוצרים עם קבלתם ולציין בכתב ליקויים באם קיימים. במידה ולא עשה כך במעמד האספקה, יראו כאילו סופקו המוצרים בהתאם להזמנה ובמצב תקין לשביעות רצונו.

לקוח אשר דחה את מועד האספקה למועד המאוחר יותר ב – 30 ימים ומעלה ממועד ההזמנה המקורי, יחויב בדמי אחסון בסך 50 ש"ח לכל יום אחסנה.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה

הריני לאשר שקראתי בעיון את ההסכם אשר מוגדר גם כתקנון והנני מסכים לתוכנו.